A
ktualności

powrót

Debiuty 2022 !

Serdecznie zapraszamy dzieci oraz zespoły taneczne ! 

Regulamin turnieju:

·  Turniej tańca organizowany jest dla formacji tanecznych, par (chłopiec z dziewczynką, dziewczynka z dziewczynką) , solistów rozpoczynających swoją przygodę taneczną, nie startujących do tej pory w turniejach tańca PTT, oraz dla miłośników tańca,

·  Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do dnia .31.05.2022r oraz uiszczenie opłaty startowej najpóźniej w dniu turnieju,

·  Koszt przyjazdu oraz ubezpieczenia ponosi uczestnik,

·  Uczestnicy zgłaszając się na turniej wyrażają zgodę na fotografowanie oraz nagrywanie,

·  Minimalne wymiar parkietu 10x20 m,

·  Tancerze oceniani będą przez minimum 3 osobową komisję sędziującą,

·  Za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na sali organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności,

·  Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez kierownika turnieju, w porozumieniu z sędzią głównym,


copyright Feel & Dance 2013 - 2022