K
ontakt

Kreatywne Studio Tańca Feel&Dance

Tel: 691 861 773

e-mail: kontakt@feeldance.pl

Krosno


Partnerzy:

(z ważnymi kartami od naszych partnerów 15 % zniżki na wszystkie zajęcia)

Feel&Dance A. Kłapkowska


załącznik do głównego regulaminu Studio Tańca Feel Dance Anna Kłapkowska ze względu na COVID-19

§1 – Aby wziąć udział w zajęciach:
1. Należy zgłosić się poprzez nasz poprzez e-mail (kontakt@feeldance.pl)

lub telefonicznie 691 861 773

2. Osoby, które nie zmieszczą się w limicie proszone są o zapisanie się na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej będą mogły uczestniczyć w zajęciach, jeśli ktoś z listy głównej zrezygnuje lub jeśli stworzymy dodatkową grupę, o czym zostaniecie powiadomieni sms.
3. Należy spełnić następujące kryteria:
a. Klient nie może mieć objawów choroby zakaźnej
b. Klient nie jest objęty kwarantanną lub izolacją
c. Nie miał w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19
4. Zajęcia na czas przejściowy będą trwały 45-60 minut. PODYKTOWANE JEST TO BEZPIECZEŃSTWEM I KONIECZNOŚCIĄ DEZYNFEKCJI SALI.
§ 2 – Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.
1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.
a. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie §1, punkt 1 i 3
b. Studio Tańca Anna Kowalska zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie §1, punkt 1 i 3 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
c. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
d. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
e. w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

2. Uczestnictwo w zajęciach można odwołać najpóźniej 48 GODZIN PRZED ZAJĘCIAMI.
3. Studio Tańca nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników zajęć.
4. Prosimy o przybycie na zajęcia w stroju sportowym na 5 min przed rozpoczęciem kursu.
5. Wejście na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
§ 4 – RAMOWE WYTYCZNE SANITARNE
• W czasie treningu należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy ćwiczącymi,
• Uczestnicy zajęć są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy wejściu i wyjściu z obiektu.
• Po każdych zajęciach nastąpi dezynfekcja obiektu.
• Na terenie szkoły na korytarzu, w szatni i toalecie obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust. Maseczkę uczestnik może zdjąć dopiero na sali tanecznej.
• Na terenie Szkoły, poza salą taneczną obowiązuje utrzymanie odstępu min. 2 m od siebie lub zasłanianie ust i nosa.
§ 5 – Klienci nie mogą korzystać z oferty Szkoły Tańca, jeżeli:
• zaobserwują u siebie objawy choroby zakaźnej (powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej)
• są objęci kwarantanną lub izolacją
• mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19
§ 6 – Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. Dz.U. 2020 poz. 1871 placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy „udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. „wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.copyright Feel & Dance 2013 - 2022