Z
apisy

Regulamin Studia Tańca Feel & Dance Anna Kłapkowska

Zapisy i uczestnictwo: 
1.1. Uczestnictwo w zajęciach tańca w Studio Feel&Dance jest otwarte dla wszystkich chętnych, którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tego typu aktywności fizycznej. 
1.2. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach. 
1.3 Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy ze względu na limity miejsc. 
Bezpieczeństwo i odpowiedzialność: 
2.1. Uczestnicy zobowiązują się do świadomego podejścia do uprawiania tańca, zdając sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji fizycznych. 
2.2. W trakcie zajęć wszyscy uczestnicy powinni przestrzegać instrukcji nauczycieli w celu uniknięcia kontuzji oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska dla wszystkich. 
2.3. Na zajęciach obowiązuje czyste obuwie zamienne.
Rozpowszechnianie wizerunku:
3.1. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (fotografie, filmy) wykonanych w trakcie zajęć do celów promocyjnych Studio Feel&Dance, w tym na stronie internetowej, w materiałach reklamowych itp. 
Obecność i płatności: 
4.1. Uczestnicy zobowiązują się do regularnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz regularnego dokonywania opłat za zajęcia. 
4.2. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy w przypadku nieobecności na zajęciach, jednakże z zastrzeżeniem niżej wymienionych wyjątków. 
Wyjątki: 
5.1. W przypadku nagłych sytuacji zdrowotnych lub losowych zdarzeń, w których uczestnik po dokonaniu opłaty za miesiąc z góry, nie jest w stanie ze względu na swój stan, lub sytuację uczestniczyć w ani jednych zajęciach w miesiącu, uczestnik może odrobić zajęcia w innym terminie, lub skorzystać z innych zajęć z oferty szkoły. 
5.2. W przypadku poważnej kontuzji lub choroby, uczestnik może wystąpić z prośbą o zwrot opłaty dokonanej z góry za dany okres czasu. Decyzja o zwrocie zostanie podjęta przez Studio Feel&Dance indywidualnie w każdym przypadku. 
 Postanowienia końcowe:
 6.1. Studio Feel&Dance zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć oraz programu w trakcie trwania sezonu. W takim przypadku uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. 
6.2. Istnieje możliwość zakupu Vouchera upominkowego na wszystkie zajęcia organizowane w Studio Tańca Feel&Dance. 
6.2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu i akceptują zasady obowiązujące w Studio Feel&Dance. Zapoznaj się z regulaminem i pamiętaj, że Twoje uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację tych zasad. W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z biurem Studio Feel&Dance Anna Kłapkowska. Dziękujemy za wybór naszej szkoły tańca i życzymy owocnej i satysfakcjonującej przygody z tańcem!
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Imię i nazwisko:
Grupa:
Adres e-mail:
Telefon kontaktowy:
Wiadomość:
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
copyright Feel & Dance 2013 - 2024